Thành tích

Thành tích trường THPT Đào Duy Từ – Thanh Hóa
(Cập nhật đến năm 2001)

– Năm 1994: Trường tiên tiến cấp thành phố
– Năm 1995: Trường tiên tiến cấp tỉnh
– Năm 1996: Trường tiên tiến cấp tỉnh
– Năm 1998: Trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh
– Năm 1999: Trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, bằng khen của bộ Giáo dục – Đào tạo
– Năm 2000: Trường tiên tiến cấp tỉnh
– Năm 2001:
+ Đăng kí trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, bằng khen của thủ tướng chính phủ.
+ Chi bộ liên tục nhận được danh hiệu: Chi bộ trong sạch, vững mạnh
+ Công đoàn cơ sở liên tục đạt: Công đoàn vững mạnh cấp tỉnh
+ Đoàn TNCS HCM liên tục nhận bằng khen và cờ luân lưu của trung ương Đoàn.

(Mai Lệ Hằng – hoaly_kho – Ghi lại)

Máy chủ được tài trợ bởi VietIDC | Sử dụng WordPress và giao diện iEducation để xuất bản nội dung.