Posts Tagged ‘văn hóa dân gian’

Thông báo: Tổ chức hội thi “Văn hoá dân gian”

Hướng tới kỉ niệm 78 năm thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh; chào mừng tháng thanh niên; thực hiện cuộc vận động “nhà trường thân thiện, học sinh tích cực”, được sự nhất trí của Đảng uỷ, BGH nhà trường, BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “Văn hoá dân […]

Máy chủ được tài trợ bởi VietIDC | Sử dụng WordPress và giao diện iEducation để xuất bản nội dung.