Posts Tagged ‘về nguồn’

Thông báo: Kế hoạch thực hiện chương trình “VỀ NGUỒN”

Chào mừng thánh thanh niên, hưởng ứng phong trào: “Nhà trường thân thiện, học sinh tích cực”, Đoàn trường tổ chức chương trình “Về nguồn”, cụ thể như sau: I-Mục đích, yêu cầu: -Tạo điều kiện để các Đoàn viên có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, văn hoá của tỉnh nhà. -Bồi dưỡng […]

Máy chủ được tài trợ bởi VietIDC | Sử dụng WordPress và giao diện iEducation để xuất bản nội dung.