Posts Tagged ‘trẻ em nghèo’

Mùa đông Ấm cho trẻ em nghèo Thanh Hoá

Bạn thân mến! Mùa đông đã đến rồi, bạn đã bắt đầu đi sắm sửa cho mình và người thân những chiếc áo ấm mới vì những chiếc áo của mùa đông trước đã cũ không còn mặc vừa, tủ quần áo của bạn đã chật. Có một nơi rất cần những đồ dùng tuy […]

Máy chủ được tài trợ bởi VietIDC | Sử dụng WordPress và giao diện iEducation để xuất bản nội dung.