Posts Tagged ‘thầy cô của con’

Suy nghĩ của con

Hôm nay ,thầy xin tiết thứ hai giờ thể dục nói chuyện với lớp chúng con ^^. Thầy nói rất nhiều điều, có nhũng điều con cũng đã và chưa nghĩ đến … Từ hồi vào trường ta đến giờ đây là lần thứ hai thầy thăm lớp con lâu như thế …. Nghe thầy […]

Máy chủ được tài trợ bởi VietIDC | Sử dụng WordPress và giao diện iEducation để xuất bản nội dung.