Posts Tagged ‘Tứ tuyệt phố’

Tứ tuyệt phố

Phố mưa Bất ngờ trời lại chuyển giông Mưa mau đường ướt phố đông thưa rồi Như là mưa cố tình thôi Chung ô rồi biết một người không quen. Phố chiều Phố chiều nhộn nhịp đông vui Ngồi trong quán gió đợi người không quen, Chạnh lòng mộng lạc sao trăng Nhạt phai mấy […]

Máy chủ được tài trợ bởi VietIDC | Sử dụng WordPress và giao diện iEducation để xuất bản nội dung.