Posts Tagged ‘ôn thi đại học’

Thí sinh tự do ôn thế nào?

Q: Tôi tốt nghiệp THPT đã lâu đang ở trong lực lượng Công an. Vậy tôi phải ôn thi đại học theo nội dung chương trình nào? A: Thí sinh học theo chương trình nào thì sẽ thi theo chương trình đó vì đề thi sẽ có phần chung cũng như phần riêng cho thí […]

Máy chủ được tài trợ bởi VietIDC | Sử dụng WordPress và giao diện iEducation để xuất bản nội dung.