Posts Tagged ‘đoàn kết lớp’

Đoàn kết lớp – Yếu tố thành công

Với một cán sự lớp hay Đoàn, quả thật sẽ rất khó làm việc trong một lớp mà mỗi người một ý. Thậm chí sẽ là đau khổ cho lớp bạn nào phải làm lớp trưởng hay bí thư của môt lớp mà cứ chia 5 sẻ 7, mấy đứa nhóc một nhóm, mấy thằng […]

Máy chủ được tài trợ bởi VietIDC | Sử dụng WordPress và giao diện iEducation để xuất bản nội dung.