Posts Tagged ‘đồng phục’

Thi thiết kế đồng phục diễn đàn

Diễn đàn chúng ta ra đời đã hơn 3 năm, và hiện nay đã có hơn 12 nghìn thành viên, kể ra cũng đã đạt được một số thành tựu và danh tiếng nhất định. Chính vì lẽ đó, khá nhiều thành viên có mong muốn làm áo đồng phục cho forum. Xét thấy đây […]

Máy chủ được tài trợ bởi VietIDC | Sử dụng WordPress và giao diện iEducation để xuất bản nội dung.