Posts Tagged ‘chiều và mưa’

Hà Nội – Chiều và mưa – Hắn khóc

Trưa. Giời đen kịt. Mây đen ùn ùn kéo đến. Hắn. Vừa nhận một nhiệm vụ vô cùng cao cả: Đi tìm một cái quạt mới thay cho cái quạt mới đi đời tối qua. Hắn. Tí tửng dắt xe đi ra Nguyễn Trãi. Lang thang đó xem giá cả thế nào. Rồi hắn thấy. […]

Máy chủ được tài trợ bởi VietIDC | Sử dụng WordPress và giao diện iEducation để xuất bản nội dung.