Posts Tagged ‘cha và con gái’

Ba và con gái

Có một ngày con gái được ba tập lái xe Honda. Con gái thích lắm. Tuy vậy, do mới học nên đi đâu con gái cũng có ba đi kèm. Ba ngồi sau làm “quân sư”, chỉ dặn con gái khi cần thiết. Đến khúc quanh hay nhã tư, ba bảo con gái giảm tốc […]

Máy chủ được tài trợ bởi VietIDC | Sử dụng WordPress và giao diện iEducation để xuất bản nội dung.