Posts Tagged ‘bài thơ cuối’

Bài thơ cuối

Anh bỏ ra đi tận cuối trời Vui cùng sóng biển giữa trùng khơi Một quên hết những ân tình cũ Tôi đọc thư xong chỉ mỉm cười

Máy chủ được tài trợ bởi VietIDC | Sử dụng WordPress và giao diện iEducation để xuất bản nội dung.