Posts Tagged ‘A1’

Vơ vẩn chiều ngày 18/10/2007

Có một lần đang đi làm việc cùng Thùy Dương – Nhân viên cùng cơ quan. Điện thoại cho một thành viên A1. Thùy Dương hỏi: – Bạn của anh chắc là thân lắm nhỉ. Trả lời vu vơ: – Lớp anh thì cả lớp thân với nhau ………………………………………… Lớp của tôi đấy. Lớp A1 […]

Máy chủ được tài trợ bởi VietIDC | Sử dụng WordPress và giao diện iEducation để xuất bản nội dung.