Tình mẹ

Tình mẹ như làn nước
Tướt nhẹ như làn mây
Tình mẹ luôn đậm say
Cho con hiền zui bước

Tình mẹ những ngày trước
Là bước đường con đi
Tình mẹ nào có chi
Khi con này vấp ngã
Tình mẹ dường như đã
Dành tất cả cho con
Tình me yêu người con
Như ngàn ngôi sao sáng
Tình mẹ vẫn ngời sáng
Trong cuộc đời con thôi
Con yêu mẹ ,mẹ ơi

(NhoxbiĐào Duy Từ Forum)

You can leave a response, or trackback from your own site.
Máy chủ được tài trợ bởi VietIDC | Sử dụng WordPress và giao diện iEducation để xuất bản nội dung.