Thơ học trò

Hôm nay thầy giáo giảng Tình Yêu
Cả lớp nhìn nhau trố mắt cười
Trời ơi! Thế này nguy hiểm quá
Đầu độc trẻ con , láo quá trời

Thầy bảo vẽ bản đồ Châu Mỹ
Vẽ mãi ko ra lại hiện bóng hình em
Thầy mỉm cười khi gọi lên xem
Anh cúi đầu thưa: ” Châu lục mới !”

You can leave a response, or trackback from your own site.
Máy chủ được tài trợ bởi VietIDC | Sử dụng WordPress và giao diện iEducation để xuất bản nội dung.