Cộng điểm ưu tiên cho các nhóm khác nhau thế nào?

Q: Tôi là con thương binh (tỷ lệ 28%) và ở khu vực KV2 nông thôn thì được cộng thêm mấy điểm?
A: Là con thương binh dưới 81%, bạn được cộng thêm 1,0 điểm; ở khu vực 2 nông thôn, bạn được cộng 1,0 điểm nữa là 2,0 điểm.

Q: Tôi đang tại ngũ và thuộc đối tượng ưu tiên 05 và thuộc khu vực 1 thì được cộng mấy điểm. Có được cộng gộp nhiều đối tượng một lần không?
A: Đối tượng 05 thuộc nhóm ưu tiên 2 được cộng thêm 1 điểm; khu vực I được cộng 1,5 điểm. Bạn được cộng 2,5 điểm.

Q: Tôi đang phục vụ quân đội trên 18 tháng và ở khu vực 2 NT. Vậy tôi được cộng bao nhiêu điểm?
A: Bạn được cộng 2,0 điểm.

Q: Năm nay, nếu thi ĐH được khoảng 10 điểm, tôi có thể đỗ vào trường nào? Tôi được biết, năm trước có những trường lấy thí sinh đạt 8-9 điểm vào học. Vậy năm nay có còn những trường như thế không?
A: Điều này còn tùy thuộc vào nhiều điều kiện kèm theo như đối tượng và khu vực của bạn, điểm sàn mà Bộ GD&ĐT công bố dựa trên mặt bằng điểm chung của các thí sinh đạt được năm nay. Nếu bạn ở trên điểm sàn, bạn còn phải phụ thuộc vào một điều kiện nữa là điểm trúng tuyển của trường bạn có nguyện vọng vào học.

Q: Con tôi là con thương binh và thi tốt nghiệp THPT tại Vinh. Cháu được cộng điểm ưu tiên như thế nào khi thi vào ĐH?
A: Thí sinh tốt nghiệp THPT tại Vinh thuộc khu vực 2 được cộng 0,5 điểm; con thương binh dưới 81% được cộng thêm 1 điểm, trên 81% được cộng thêm 2.

Q: Tôi tốt nghiệp ĐH năm 2002 và có kế hoạch thi ĐH vào năm 2009. Nếu được, thì cần thủ tục gì và thi theo hình thức nào?
A: Nếu bạn tốt nghiệp ĐH mà muốn thi nữa thì có nghĩa là bạn học bằng hai. Nếu bạn định theo học cùng nhóm ngành với ngành bạn đã học ĐH thì không phải thi. Nếu bạn định học khác nhóm ngành, bạn phải thi lại. Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào điều kiện của trường ĐH bạn định dự thi. Nếu phải thi ĐH, bạn làm thủ tục và dự thi bình thường như thí sinh tự do khác.

Q: Em là người dân tộc Tày thuộc tỉnh Lạng Sơn. Em được cộng điểm ưu tiên như thế nào?
A: Bạn được cộng 3,5 điểm.

Q: Tôi năm nay 27 tuổi, đang phục vụ trong quân đội. Tôi đã đi ĐH nhưng vì hoàn cảnh nên đã nghỉ học năm năm. Tôi muốn thi ĐH tiếp có được không?
A: Bạn đi thi ĐH bình thường như các thí sinh tự do khác nếu vào các trường ĐH dân sự. Nếu bạn đang tại ngũ, khi đi thi, phải được cấp trung đoàn đồng ý. Về chế độ ưu tiên: Đóng quân ở KV1 có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên, bạn được cộng 2 điểm. Phục vụ trong quân đội 18 tháng trở lên bạn cũng được cộng 2 điểm. Nếu bạn không phục vụ ở khu vực 1 dưới 18 tháng bạn chỉ được cộng 1 điểm.

Q: Ưu tiên của nhóm 03 và 05 của nhóm 1 và 2 khác nhau thế nào? Điểm xét tuyển vào trung cấp có như xét vào ĐH không ?
A: Nhóm ưu tiên 1 quy định đối tượng 01 cho đến đối tượng 04 được cộng 2 điểm. Nhóm ưu tiên 2 từ đối tượng 05 đến 07 được cộng thêm 1 điểm. Điểm ưu tiên vào ĐH và ưu tiên vào trung cấp tính như nhau.

Q: Tôi là bộ đội thuộc đối tượng 03, KV1, được cộng mấy điểm?
A: Bạn được cộng thêm 3,5 điểm.

Q: Tôi đang phục vụ trong quân đội, tháng 9 ra quân. Nếu tôi không đỗ NV1 có được xét tuyển NV2 không? Tôi được ưu tiên như thế nào?
A: Tháng 9 năm nay, bạn mới ra quân. Nếu thi đại học bạn phải được cấp trung đoàn cho phép. Trượt NV1, bạn có thể tham dự xét tuyển NV2 bình thường và được hưởng chế độ ưu tiên như đã trình bày ở trên.

You can leave a response, or trackback from your own site.
Máy chủ được tài trợ bởi VietIDC | Sử dụng WordPress và giao diện iEducation để xuất bản nội dung.