Chậm nhất ngày 10/3 phát hành ‘cẩm nang’ tuyển sinh

Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học – Bộ GD&ĐT cho biết, những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng 2009 sẽ được phát hành trước ngày thí sinh nộp hồ sơ 10/3/2009.

Năm 2008, những điều cần biết bị phát hành chậm một tuần so với dự kiến và so với thời gian quy định thí sinh nộp hồ sơ.

Vì thế, để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham khảo, chọn ngành và trường học, năm nay, Bộ GD&ĐT sẽ cố gắng phát hành cuốn cẩm nang này đúng hạn.

Lệ phí tuyển sinh có thể tăng lên 70.000 đồng

Những năm gần đây, các trường đã yêu cầu Bộ GD&ĐT cho phép tăng lệ phí tuyển sinh. Tuy nhiên, năm 2008, lệ phí đăng ký dự thi vẫn là 40.000 đồng một bộ hồ sơ, lệ phí thi 20.000 đồng một người. Tổng chi phí của mỗi thi sinh là 60.000 đồng.

Đại diện Vụ Giáo dục Đại học cho biết, năm nay, chủ trương của Bộ GD&ĐT là điều chỉnh mức lệ phí đăng ký dự thi theo hướng tăng thêm 10.000 đồng một hồ sơ (tương đương mức hỗ trợ hằng năm nhà nước dành cho các trường).

Bộ GD&ĐT giao Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục làm việc với Bộ Tài chính để thống nhất. Nếu được Bộ Tài chính đồng ý, thí sinh thi đại học, cao đẳng năm nay sẽ nộp lệ phí tuyển sinh 70.000 đồng cho một bộ hồ sơ.

Bên cạnh đó, để tránh hồ sơ ảo quá nhiều, Bộ sẽ gộp lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi, thí sinh nộp một lần kèm với hồ sơ.

You can leave a response, or trackback from your own site.
Máy chủ được tài trợ bởi VietIDC | Sử dụng WordPress và giao diện iEducation để xuất bản nội dung.