Archive for Tháng Năm 10th, 2009

Ôn tập môn ngữ văn: Một số vấn đề lí luận văn học

Chuyên đề này được thiết kế nhằm giúp học sinh củng cố những vấn đề lí luận văn học cơ bản liên quan tới các tác phẩm trong chương trình THPT. Cấu trúc mỗi vấn đề bao gồm: – Định nghĩa, mô tả. – Ví dụ. – Ứng dụng. Các kiến thức trình bày dưới dạng tinh giản với các […]

Máy chủ được tài trợ bởi VietIDC | Sử dụng WordPress và giao diện iEducation để xuất bản nội dung.