Archive for Tháng Tám, 2008

Viết cho ngày chia tay

Hôm nay … là ngày tổng kết năm học… Vậy là B7 – cái tập thể ấy đã rời xa tôi thật rồi. Và những gì mà tôi đã có ở nơi đây sẽ chỉ còn là kỉ niệm, chỉ có thể hiện về trong kí ức mà thôi… Sáng nay, trước khi ra khỏi […]

Máy chủ được tài trợ bởi VietIDC | Sử dụng WordPress và giao diện iEducation để xuất bản nội dung.