Archive for Tháng Mười, 2006

Ba và con gái

Có một ngày con gái được ba tập lái xe Honda. Con gái thích lắm. Tuy vậy, do mới học nên đi đâu con gái cũng có ba đi kèm. Ba ngồi sau làm “quân sư”, chỉ dặn con gái khi cần thiết. Đến khúc quanh hay nhã tư, ba bảo con gái giảm tốc […]

Bài thơ cuối

Anh bỏ ra đi tận cuối trời Vui cùng sóng biển giữa trùng khơi Một quên hết những ân tình cũ Tôi đọc thư xong chỉ mỉm cười

Vơ vẩn chiều ngày 18/10/2007

Có một lần đang đi làm việc cùng Thùy Dương – Nhân viên cùng cơ quan. Điện thoại cho một thành viên A1. Thùy Dương hỏi: – Bạn của anh chắc là thân lắm nhỉ. Trả lời vu vơ: – Lớp anh thì cả lớp thân với nhau ………………………………………… Lớp của tôi đấy. Lớp A1 […]

Máy chủ được tài trợ bởi VietIDC | Sử dụng WordPress và giao diện iEducation để xuất bản nội dung.