công nhận trường này khó thật, vì khó thi vào nên thôi không nên thi nhỉ hê hê!!!!!!!!