thuận tay trái thì hăng hái não phải
SOFASANG
( sản xuất cung cấp sofa nội thất các loại)