Đối thoại giữa khoang lang và leocapdo

2 Tin nhắn khách thăm

  1. cái con M. U" nj nũa
    ádsadsadasdadfsdgdfhjdkjlvjhl.vjh
  2. Ê ku ! Mi là đứa nào B7 thế ?!
    Tau Ly này !
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2